5 najlepszych pożyczek

1
Przykładowa oferta pożyczki dla nowego klienta
 

lendon

Pożyczasz
1500
Oddajesz
1500
Koszt
0
RRSO: 0%
Możliwy zakres pożyczki
KWOTA:
od 100.00
do 1500.00
OKRES:
od 5 dni
do 30 dni

Wydłużenie spłaty

Koszty nieterminowości

Dodatkowe informacje

Nie ma możliwości przedłużenia terminu spłaty, pożyczkodawca oferuje jednak możliwość refinansowania.

Pożyczkobiorca ma możliwość skorzystania z pożyczki refinansującej udzielanej przez jednego z pożyczkodawców współpracujących z LendOn.pl Refinansowanie następuje po uiszczeniu przez pożyczkobiorcę odpowiedniej kwoty za skorzystanie z usługi uzależnionej od kwoty pożyczki refinansowanej oraz terminu na który ma być dokonane refinansowanie.

Odsetki za nieterminową płatność pożyczki naliczane są w dwukrotność wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie określonych w art. 481 § 2(1) Kodeksu cywilnego, tj. dwukrotność sumy stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych.

Nieterminowa spłata pożyczki będzie się wiązać z:

– rozpoczęciem działań windykacyjnych przy pomocy Pośrednika w szczególności kontaktu telefonicznego, komunikacji sms, e-mail, listownej,
-przekazanie sprawy do firm windykacyjnych, prowadzących działania zmierzające do odzyskania wierzytelności za pomocą Pośrednika
– prowadzenie działań z zakresu windykacji terenowej za pomocą Pośrednika lub innych podmiotów świadczących w/w usługi
– dochodzenie roszczeń na drodze postępowania sądowego i komorniczego za pomocą Pośrednika
– umieszczanie danych o niespłaconym zobowiązaniu w rejestrach BIG za pomocą Pośrednika
– sprzedaży wierzytelności za pośrednictwem Internetowych Giełd Wierzytelności przy pomocy Pośrednika
– cesji wierzytelności na podmiot trzeci przy pomocy Pośrednika

Kosztami dochodzenia zwrotu pożyczki na drodze postępowania sądowego zostanie obciążony pożyczkobiorca.

Informacje pochodzą ze strony pożyczkodawcy.

Dane kontaktowe

E-mail:

inf...Pokaż dane

Telefon kontaktowy:

...Pokaż dane

Godziny pracy:

pon.-pt.: 8.00 - 21.00
sob.-ndz.: 9.00 - 18.00

Szczegóły pożyczki

Wiek pożyczkobiorcy: 21 - 70 lat

Okres pożyczki: 5, 10, 15, 20, 25 lub 30 dni

Zakres pożyczki: od 100 zł do 1 500 zł

Przelew środków: standardowo 30 - 40 minut

Konta bankowe pożyczkodawcy:

PKO Bank Polski, Bank Zachodni WBK, PeKaO S.Aa., Millennium Bank, Alior Bank, mBank S.A, Getin Noble Bank, Kredyt Bank, Wschodni Bank Cukrownictwa

Bazy sprawdzane przez firmę:

BIK, Związek Banków Polskich, BIG, ERIF, KRD

Wymagane do złożenia wniosku:

- dowód osobisty
- numer rachunku bankowego
- numer telefonu komórkowego
- informacje o zatrudnieniu
- adres poczty elektronicznej

2
Przykładowa oferta pożyczki dla nowego klienta
 

filarum

Pożyczasz
1000
Oddajesz
1000
Koszt
0
RRSO: 0%
Możliwy zakres pożyczki
KWOTA:
od 100.00
do 1000.00
OKRES:
od 1 dnia
do 30 dni

Wydłużenie spłaty

Koszty nieterminowości

Dodatkowe informacje

Brak możliwości przedłużenia spłaty

1. W przypadku nieterminowej spłaty Pożyczki przez Pożyczkobiorcę, Pożyczkodawca ma prawo naliczyć Odsetki za opóźnienie w wysokości nie większej niż dwukrotność sumy stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych (14% wartość na dzień 11 marca 2016 r.) oraz prowadzić czynności upominawcze i windykacyjne.
2. Na czynności windykacyjne oraz upominawcze składają się: upomnienia wysyłane poprzez wiadomości sms, upomnienia wysyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej, pisemne wezwania do zapłaty wysyłane listem poleconym oraz ewentualnie upomnienia telefoniczne.
3. Pożyczkodawca może powierzyć wykonywanie czynności upominawczych i windykacyjnych podmiotom trzecim
4. Pożyczkodawca ma również prawo do dochodzenia zwrotu pożyczki na drodze postępowania sądowego. Kosztami dochodzenia zwrotu pożyczki na drodze postępowania sądowego zostanie obciążony Pożyczkobiorca.
5. Po spełnieniu przesłanek określonych przepisami prawa w przypadku opóźnienia w spłacie Pożyczki, Pożyczkodawca ma prawo przekazać informacje o zobowiązaniach Pożyczkobiorcy do Biur Informacji Gospodarczej.
(źródło: warunki umowy pożyczki w filarum.pl)

Dane kontaktowe

E-mail:

inf...Pokaż dane

Telefon kontaktowy:

222...Pokaż dane

Godziny pracy:

pon. - pt.: 7.00 - 23.00
sob. - nd.: 7.00 - 23.00

Szczegóły pożyczki

Wiek pożyczkobiorcy: 20 - 70 lat

Okres pożyczki: 1 - 30 dni

Zakres pożyczki: od 100 zł do 1 000 zł

Przelew środków: informacja na stronie pożyczkodawcy

Konta bankowe pożyczkodawcy:

Pekao SA, BZ WBK, mBank, Alior, PKO BP, Millennium Bank

Bazy sprawdzane przez firmę:

BIK, ZBP, ERIF BIG, KRD BIG, KBIG oraz BIG InfoMonitor

Wymagane do złożenia wniosku:

- dowód osobisty
- numer rachunku bankowego
- numer telefonu komórkowego
- adres poczty elektronicznej

3
Przykładowa oferta pożyczki dla nowego klienta
 

extraportfel

Pożyczasz
1500
Oddajesz
1500
Koszt
0
RRSO: 0%
Możliwy zakres pożyczki
KWOTA:
od 100.00
do 2000.00
OKRES:
od 5 dni
do 45 dni

Wydłużenie spłaty

Koszty nieterminowości

Dodatkowe informacje

Nie ma możliwości przedłużenia spłaty, w zamian można skorzystać z oferty refinansowania.

Refinansowanie umożliwia terminową spłatę dotychczasowych zobowiązań za pośrednictwem pożyczkodawcy współpracującego z extraportfel.pl, który na zlecenie klienta dokonuje spłaty obecnej pożyczki.  Klient sam określa termin spłaty nowozaciągniętego zobowiązania u nowego pożyczkodawcy.

Za zobowiązanie niespłacone w terminie zostaną naliczona dwukrotność wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie określonych w art. 481 § 2(1) Kodeksu cywilneg, tj. dwukrotność sumy stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych.

W przypadku opóźnienia w spłacie pożyczkodawca ma prawo do podjęcia działań w swoim imieniu lub przy pomocy pośredników mających na celu odzyskanie wierzytelności, w tym w szczególności do:

– rozpoczęcia działań windykacyjnych przy pomocy pośrednika w szczególności kontaktu telefonicznego, komunikacji sms, e-mail, listownej,

– przekazanie sprawy do firm windykacyjnych, prowadzących działania zmierzające do odzyskania wierzytelności za pomocą pośrednika,

– prowadzenie działań z zakresu windykacji terenowej za pomocą pośrednika lub innych podmiotów świadczących w/w usługi,

– dochodzenie roszczeń na drodze postępowania sądowego i komorniczego za pomocą pośrednika,

– umieszczanie danych o niespłaconym zobowiązaniu w rejestrach BIG za pomocą pośrednika,

– sprzedaży wierzytelności za pośrednictwem Internetowych Giełd Wierzytelności przy pomocy pośrednika,

– cesji wierzytelności na podmiot trzeci przy pomocy pośrednika.

Informacja pochodzi z dokumentu umowy Extraportfel.

Dane kontaktowe

E-mail:

inf...Pokaż dane

Telefon kontaktowy:

22 ...Pokaż dane

Godziny pracy:

Obsługa klienta:
pn. - pt.: 08:00 - 21:00
sob.: 09:00 - 18:00

Windykacja:
pn. -pt.: 8.00 -20.00

Szczegóły pożyczki

Wiek pożyczkobiorcy: 21-70 lat

Okres pożyczki: od 5 do 45 dni

Zakres pożyczki: od 100 zł do 2 000 zł

Przelew środków: do dwóch dni roboczych

Konta bankowe pożyczkodawcy:

PKO Bank Polski, Bank Zachodni WBK, Pekao S.A., Millennium Bank, Alior Bank, mBank S.A., Getin Noble Bank, Nordea Bank S.A., Wschodni Bank Cukrownictwa

Bazy sprawdzane przez firmę:

BIK, KRD, BIG ERIF

Wymagane do złożenia wniosku:

- dowód osobisty
- numer rachunku bankowego
- numer telefonu komórkowego
- adres poczty elektronicznej

4
Przykładowa oferta pożyczki dla nowego klienta
 

alfakredyt

Pożyczasz
1500
Oddajesz
1500
Koszt
0
RRSO: 0%
Możliwy zakres pożyczki
KWOTA:
od 100.00
do 1500.00
OKRES:
od 7 dni
do 30 dni

Wydłużenie spłaty

Koszty nieterminowości

Dodatkowe informacje

Dla pożyczki 1000 zł udzielonej na 30 dni:

na okres 7 dni: 102.50 zł na okres 14 dni: 165.00 zł na okres 30 dni: 275.00 zł

Firma wysyła monity z nastepującą częstotliwością:

– pierwszy monit -wysłany nie wcześniej niż 7 dni po upływie terminu spłaty, bądź wysłane nie wcześniej niż 7 dni po upływie przedłużonego okresu spłaty pożyczki

– drugi monit – wysłany nie wcześniej niż 14 dni po upływie terminu spłaty, bądź wysłane nie wcześniej niż 14 dni po upływie przedłużonego okresu spłaty pożyczki

– trzeci monit – wysłany nie wcześniej niż 24 dni po upływie terminu spłaty, bądź wysłane nie wcześniej niż 24 dni po upływie przedłużonego okresu spłaty pożyczki

– czwarty monit – wysłany nie wcześniej niż 34 dni po upływie terminu spłaty, bądź wysłane nie wcześniej niż 34 dni po upływie przedłużonego okresu spłaty pożyczki

* Alfa kredyt nie nalicza żadnych opłat za monity.

Dane kontaktowe

E-mail:

inf...Pokaż dane

Telefon kontaktowy:

876...Pokaż dane

Godziny pracy:

pon. - pt.: 7.00 - 22.00
sob. - nd.: 9.00 - 20.00

Szczegóły pożyczki

Wiek pożyczkobiorcy: 21 - 65

Okres pożyczki: 5 - 30 dni

Zakres pożyczki: od 100 zł do 1 500 zł

Przelew środków: nawet 15 minut

Konta bankowe pożyczkodawcy:

Alior Bank, mBank, Bank Pekao, PKO Bank Polski, Bank Zachodni WBK

Bazy sprawdzane przez firmę:

BIK, ERIF BIG, KRD BIG oraz BIG InfoMonitor

Wymagane do złożenia wniosku:

- dowód osobisty
- informacje na temat pracodawcy
- numer rachunku bankowego
- numer telefonu komórkowego
- adres poczty elektronicznej

5
Przykładowa oferta pożyczki dla nowego klienta
 

netcredit

Pożyczasz
2000
Oddajesz
2000
Koszt
0
RRSO: 0%
Możliwy zakres pożyczki
KWOTA:
od 150.00
do 2000.00
OKRES:
od 1 dnia
do 30 dni

Wydłużenie spłaty

Koszty nieterminowości

Dodatkowe informacje

Dla pożyczki 2000 zł udzielonej na 30 dni:

na okres 7 dni: 446 zł na okres 14 dni: 500 zł na okres 30 dni: 600 zł

1. W przypadku opóźnienia w spłacie zgodnie z umową, do pożyczki zostaną doliczone odsetki maksymalne  w wysokości dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie (odsetki ustawowe za opóźnienie wynoszą sumę stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych).

2. W przypadku, gdy Pożyczka lub jej część nie została uiszczona w terminie, Pożyczkodawca ma prawo podejmowania czynności windykacyjnych polegających na wykonywaniu: monitów drogą wiadomości SMS, monitów drogą wiadomości e-mail, monitów drogą telefoniczną oraz monitów drogą pisemnych wezwań.

3. W przypadku, gdy Pożyczkobiorca nie wypełnia lub nienależycie wypełnia swoje zobowiązania wynikające z Umowy Pożyczki, Pożyczkodawca ma prawo do przekazania prawa do dochodzenia zaległych płatności osobom trzecim, a takie przekazanie praw może obejmować również przetwarzanie danych osobowych Pożyczkobiorcy, wprowadzenie takich danych do publicznych baz danych i przekazanie danych osobowych Pożyczkobiorcy nabywcy praw (cesjonariuszowi).

4. W przypadku zobowiązań Pożyczkobiorcy wynikających z Umowy Pożyczki zawartej z Pożyczkodawcą, jeżeli łączna ich wartość przekracza 200 zł, są wymagalne co najmniej od 60 dni i upłynął co najmniej miesiąc od wysłania Pożyczkobiorcy wezwania do zapłaty, Pożyczkodawca będzie uprawniony do zamieszczenia informacji o Pożyczkobiorcy w stosownych rejestrach prowadzonych przez Biura Informacji Gospodarczej działających na podstawie Ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych.

(źródło: Umowa Ramowa Net Credit)

Dane kontaktowe

E-mail:

inf...Pokaż dane

Telefon kontaktowy:

22 ...Pokaż dane

Godziny pracy:

Obsługa klienta:
pon. - pt.: 7.00 - 24.00
sob. - nd.: 7.00 - 23.00

Windykacja:
pon. - nd.:8.00 - 20.00

Szczegóły pożyczki

Wiek pożyczkobiorcy: 20 - 70 lat

Okres pożyczki: 1 - 30 dni

Zakres pożyczki: od 150 zł do 2 000 zł

Przelew środków: do 1 dnia roboczego

Konta bankowe pożyczkodawcy:

Millennium S.A, Bank Zachodni WBK S.A., mBank S.A., Alior Bank S.A. ING Bank Śląski S.A. PeKaO Bank S.A., PKO Bank Polski S.A

Bazy sprawdzane przez firmę:

BIK, ERIF BIG, KRD BIG oraz BIG InfoMonitor

Wymagane do złożenia wniosku:

- dowód osobisty
- informacje o dochodach i wydatkach
- numer rachunku bankowego
- numer telefonu komórkowego
- adres poczty elektronicznej
- trzeba posiadać stałe dochody

Zobacz wszystkie pożyczki

O naszej porównywarce chwilówek

Do pierwszego zostały jeszcze 2 tygodnie a twój portfel już świeci pustkami? Jeśli nie lubisz spędzać wieczorów przy świecach, a zabrakło Ci na rachunek za prąd pożycz na chwilę! Chwilówka to idealne rozwiązanie dla kogoś takiego w takiej sytuacji jak Ty. Kogoś, kto nie potrzebuje dużo, kogoś, kto nie potrzebuje na długo i oczywiście kogoś, kto za takie chwilowe poratowanie wolałby nie płacić ani złotówki. Myślisz, że się nie da? Już szukasz haczyka? Zaskoczymy Cię! Da się i to całkiem za darmo, bez haczyków.

Odnajdź w naszej porównywarce chwilówek interesującą cię kwotę pożyczki i kliknij przycisk: „Złóż wniosek”. Banalne, prawda? Chwilówkę możesz wziąć szybko przez internet oszczędzając czas. Jeśli poprawnie wypełniłeś wniosek o pożyczkę, to twoje konto bankowe może wyglądać dużo lepiej już po 15 minutach. Czego chcieć więcej?  Szybko, bezpiecznie, sprawnie i na temat, a to przecież najważniejsze. Pożyczasz, korzystasz, spłacasz. W Wielu przypadkach nie ponosząc jakichkolwiek kosztów.